LM314V21 V2ガンダム (1/100 HG)

Pocket

これも変形・分離させる必要なし。V1に比べると頭が少しデカイ。

 

[amazonjs asin=”B001BUOWAC” locale=”JP” title=”1/100 Vガンダム V2″]